ویدئو

تور ترگال

ابعاد

عرض : 90 سانتی متر

طول : 10 متر

این محصول بیشتر جهت تزیین دسته گل استفاده میشود

 

تور ترگال

این محصول بیشتر جهت کارهای تزیینی استفاده میشود

عرض : 90 سانتی متر

طول : 10 متر

این محصول در تمامی رنگها قابل عرضه می باشد

 

 

تور زرین

این محصول با نام انحصاری تور زرین بیشتر برای پشه بند ، تور محافظ در و پنجره ، و برای زمینهای زراعتی جهت محافظت محصولات کشاورزی از باد و سرما

عرض : 135 سانتی متر

طول : 50 متر

این محصول برای گلخانه و حتی برای تزیین سالنها نیز استفاده میشود

 

 

تور ترگال

این محصول بیشتر جهت کارهای تزیینی استفاده میشود

عرض : 90 سانتی متر

طول : 10 متر

این محصول در تمامی رنگها قابل عرضه می باشد

 

 

 

تور زرین

این محصول با نام انحصاری تور زرین بیشتر برای پشه بند ، تور محافظ در و پنجره ، و برای زمینهای زراعتی جهت محافظت محصولات کشاورزی از باد و سرما

عرض : 135 سانتی متر

طول : 50 متر